facebook linkedin

projecten

 

Platform Buiten Kaders organiseert projecten met kunst en cultuur in de openbare ruimte en helpt mensen om buiten hun kaders te treden:

-              als professioneel platform voor nieuwe ontwikkelingen en denkbeelden
-              als matchmaker tussen kunstenaar, opdrachtgever en publiek
-              als sparringpartner bij het formuleren en uitvoeren van opdrachten waarin met een frisse blik
               veranderingen in de maatschappij onder de loep worden genomen.

Platform Buiten Kaders stelt fototentoonstellingen samen, schrijft fotowedstrijden uit, verzorgt de productie van evenementen en organiseert workshops fotografie met maatschappelijk relevante thema’s. De workshops, die plaatsvinden onder begeleiding van een professionele fotograaf, zijn vooral bedoeld om deelnemers uit verschillende geledingen samen te laten werken aan een maatschappelijk relevante foto-expositie.

Platform Buiten Kaders treedt op als projectmanager, neemt de taak van verbindende manager op zich, bedenkt concepten waarbij kunst, cultuur en maatschappij centraal staan en organiseert evenementen zowel in opdracht als op eigen initiatief.

Platform Buiten Kaders is een stichting. Voor alle projecten zijn wij afhankelijk van subsidies, fondsen en sponsors. Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met andere partijen. Deze zijn zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector te vinden. Denk aan gemeentes, stadsdelen, fondsen, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, lokale middenstand, etc.

De projecten van Platform Buiten Kaders vinden plaats in de openbare ruimte. Dit brengt extra spanning en verantwoordelijkheid met zich mee. PBK gaat deze uitdaging graag aan. Het op interactieve wijze betrekken van het publiek is vaak een uitgangspunt voor de projecten. Mensen nieuwsgierig maken naar elkaar. Wie zijn ze? Wat drijft ze? Waar komen ze vandaan en waar willen ze naar toe?

Vaak vormt een fototentoonstelling onderdeel van een groter project, waarbij mensen tot actie, reactie en nadenken worden gestimuleerd. Er worden vragen gesteld over foto’s of bepaalde standpunten, er wordt een video gemaakt, workshops gegeven… het project krijgt zo meer dynamiek en de bezoeker blijft blij verrast achter.

Werkwijze
Platform Buiten Kaders organiseert projecten waarbij kunst, cultuur en maatschappij centraal staan. We doen dit zowel in opdracht als op eigen initiatief. Soms komt een klant met een concreet idee. Soms zijn de wensen nog vaag. PBK kan de vraag of het idee van een klant naar wens visualiseren.

Na een oriënterend gesprek met een nieuwe opdrachtgever stellen wij een concept projectplan op met daarin ook een budgetvoorstel, globale planning en communicatieplan. Vaak maakt het zoeken van partners en sponsors onderdeel uit van het project. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering wordt de opdrachtgever gedetailleerd op de hoogte gehouden. Na afloop vindt er een evaluatie plaats met alle betrokkenen.